Darbų sauga

Bendra darbų saugos instrukcija (įvadinė) Nr. 1

Gaisrinės saugos instrukcija Nr. 2

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 3

Auklėtojo padėjėjo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 4

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 5

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 6

Logopedo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 7

Neformaliojo ugdymo mokytojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 8

Ūkvedžio saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 9

Tarnybinių patalpų valytojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 10 

Aplinkos tvarkytojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 11

Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 12

Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 13

Raštvedžio saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 14

Einamojo remonto darbininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 15

Buhalterio saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 17

Vyriausiojo buhalterio saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 18

Patalynės ir skalbinių išdavėjo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 19  

Civilinės saugos įvadinė instrukcija Nr. 20

Metodininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 21

Pavaduotojo ūkio reikalams saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 22

Mokytojo padėjėjo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 23

Raštvedžio-archyvaro saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 24

Direktoriaus saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 25

Darbuotojo, dirbančio kompiuteriu, saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 26

Saugos ir sveikatos instrukcija, atliekant dezinfekavimo darbus Nr. 27

Saugos ir sveikatos instrukcija, esant COVID-19 grėsmei Nr. 28