Skyrius „Atžalynas“ 🦊

IUM skyrius „Atžalynas“ orientuotas į visapusišką vaikų ugdymą, kur svarbus ir laukiamas kiekvienas vaikas nuo 1- iki 6(7) metų amžiaus. Čia smagu augti, patirti laimingą vaikystę.

Darni, nuolat tobulėjanti ir aktyvi bendruomenė siekia ugdyti sveiką ir saugų, tyrinėjantį ir kuriantį, pasitikinti savimi ir orų vaiką.

Graži ir savitai sutvarkyta lauko aplinka, jaukios ir estetiškos grupės, moderni sporto salė ir sporto aikštynas, kūrybiškos lauko ir vidaus edukacinės erdvės, šiuolaikiškos ugdymo priemonės leidžia atsiskleisti vaiko savitumui, išradingumui ir individualumui.

Kryptingai taikomos veiksmingos, inovatyvios ugdymo priemonės, kūrybinės, žaidybinės, eksperimentinės bei projektinės veiklos padeda priešmokyklinių grupių vaikams tobulėti, lavina vaikų individualius gebėjimus, padeda pasiruošti mokyklai.