NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOJE SUDARYTOS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

KOMISIJOS
Eil. Nr. Pavadinimas Sudarymo data Įsakymo Nr. Pastabos
1. Antspaudų naikinimo komisija 2020-09-09 V-31
2. Ilgalaikio materialiojo turto, atsargų ir trumpalaikio turto nurašymo ir užpajamavimo komisija 2020-09-09 V-36
3. Vaiko gerovės komisijos 2020-10-01 V-45
4. Metinės inventorizacijos komisija 2020-12-07 V-78
5. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto atlikimo (Inventorizacijos) komisija 2021-03-30 V-55
6. LEAN sistemos Kaizen komisija 2021-04-21 V-67
7. Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija 2021-04-22 V-69
8. Materialinės pašalpos skyrimo komisija 2021-06-02 V-83
DARBO GRUPĖS
Eil. Nr. Pavadinimas Sudarymo data Įsakymo Nr. Pastabos
1. COVID-19 situacijų valdymo grupė 2020-09-08 V-26
2. Darbo grupė vidaus veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitai parengti 2020-09-22 V-43
3. Darbo grupė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) nuotoliniu būdu proceso organizavimo tvarkos aprašui parengti 2020-10-20 V-53
4. Darbo grupė, atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę įstaigoje 2020-12-10 V-83
5. Darbo grupė 2021–2023 m. strateginiam veiklos planui parengti 2021-01-05 V-9
6. RIUKKPA darbo grupė 2021-02-26 V-46
7. Darbo grupė 2021 m. metiniams veiklos planams parengti 2021-03-22 V-52
8. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo KVA darbo grupė 2021-04-08 V-61