Skyrius ,,Buratinas“ 🦊

IUM skyriaus ,,Buratinas“ įstaigos bendruomenė – draugiška, kurianti ugdymuisi palankią edukacinę aplinką, kad vaikas įdomiai ir prasmingai leistų laiką, augtų sveikas, saugus, turtėtų dvasiškai. Sutelkta bendruomenė, besirūpinanti kiekvienu bendruomenės nariu – ugdytiniu, tėveliu, darbuotoju. Nuolat ieškanti naujų ugdymo būdų ir metodų, tikslu – paruošti socialiai tvirtą ugdytinį mokyklai.