Naujienos

Atžalynas

Europos atliekų mažinimo savaitė

Lapkričio 20–28 d. IKU mokyklos skyrius „Atžalynas“ prisidėjo prie Europos atliekų mažinimo savaitės renginių organizavimo. Europos atliekų mažinimo savaitė – visose Europos šalyse vienu metu vykstanti kampanija, kuri siekia ugdyti visuomenės sąmoningumą tvariai naudojant išteklius ir tvarkant atliekas. Skyriaus „Atžalynas“ bendruomenė įsijungė į organizuotą akciją „Papuoškime medžius žibintais“. Iš įvairių antrinių žaliavų (popieriaus, plastiko, stiklo ir kt.) vaikai su tėveliais gamino žibintus, kuriais papuošė medžius, krūmus ir kitas kiemo erdves. Žibintų šviesa visų širdeles šildė Žibintų šventės metu. Priešmokyklinių ugdymo

Tęsti skaitymą ➝
Buratinas

Edukacinė aplinka – kūrybingas vaiko ugdymas

„Įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją svarbus dėmesys skiriamas ugdymo(si) aplinkai, nuo tradicinių erdvių pereinama prie „klasių be sienų“ (patogios, įvairios paskirties ir lengvai pertvarkomos erdvės, mokyklos patalpų naudojimo įvairovė, „klasės lauke“ ir kitoks mokyklos teritorijos pritaikymas ugdymui), „mokyklų be sienų“. Tokias erdves kuria visa mokyklos bendruomenė, jos yra dinamiškos ir atviros“ (dr. O. Motiejūnaitė). Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius ,,Buratinas“ edukacinę aplinką plėtoja jau antras dešimtmetis. Ši idėja kilo atsilaisvinus įstaigos patalpoms, panaudoti jas vaikų ugdymui, edukacines erdves kurti ne

Tęsti skaitymą ➝
Žvaigždutė

„Katytė ir kamuoliukai“

 IKU mokyklos skyriaus „Žvaigždutė“ grupės „Bitutės“ vaikai kartu su mokytoja Daiva Andriuškiene pastebėję pėdas, jomis sekė ir rado krepšyje pasislėpusią katytę. Vaikai daug žino apie katinus, ko jiems reikia ir su kuo jie mėgsta žaisti. Ugdytiniai susikaupę klausėsi eilėraštuko, žaidėme žaidimus, vartėme knygutes. Visi vaikai noriai žaidė, dūko, netrūko emocijų atkartojant judesius, murkimą. Radus krepšelyje daug įvairių kamuolių, apžiūrėjome iš kokios jie medžiagos, po to ridenome, mėtėme į viršų ir į toli, spardėme, buvo net bandymų ridenti kamuoliuką su galva.Veikla buvo vykdoma pagal projektą „Inovacijos

Tęsti skaitymą ➝