Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla – Lietuvos EKO mokyklų tinklo narė

Mūsų mokykla antrus metus iš eilės renkasi tvarumo, darnumo ir ekologijos krypties koncepciją. Praėjusiais metais prisijungėme prie programos „Darni mokykla“. Vykdydami šios programos veiklas vis pagalvodavome apie prisijungimą prie Lietuvos EKO mokyklų tinklo. Nuosekliai dirbdami, š.m. spalio 20 d. pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija ir tapome Lietuvos EKO mokyklų dalimi. Įgyvendindami Lietuvos EKO mokyklų tinklo strategiją, sieksime:

1. plėtoti vaikų gebėjimus stebėti, tyrinėti bei suprasti, kad žmonių ir gamtos gyvenimas yra sąryšingas ir grįstas tam tikrais dėsniais, gilinti supratimą apie ryšius tarp gyvųjų organizmų ir juos supančio negyvojo pasaulio, ugdyti tvirtas vaiko sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo bei kūrimo vertybines nuostatas;

2. skatinti būdų, kaip patenkinti žmogaus poreikius nesukeliant neigiamų  žmogaus veiklos pasekmių juos supančiai  aplinkai ieškojimą;

3. ugdyti brandžius, turinčius esminių ekologijos ir aplinkosaugos žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų vaikus, gebančius savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo;

4. kurti sveiką ir darnią aplinką plėtojant ekologines iniciatyvas, siekiant realaus rezultato ir veiklų praktinio pritaikymo;

5. ugdyti visos ugdymo įstaigos bendruomenės sąmoningumą, kaip elgtis atsakingai, tausoti gamtinius ir energinius išteklius;

6. įgyti gerosios patirties bendradarbiaujant EKO mokyklų tinkle: keičiantis  informacija, skleidžiant gerąją darbo patirtį, ieškant  bendradarbiavimo partnerių.

Priklausyti Lietuvos EKO mokyklų tinklui – didelė garbė. Stengsimės, kad mūsų visa bendruomenė įsitrauktų į veiklos plano įgyvendinimą.

Mokyklos direktorė