Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija

Pirmoji Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos taryba pradėjo darbą 2020 metų rugsėjo mėnesį. Mokyklos taryba yra aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija. Ji telkia mokyklos skyrių „Atžalynas“, „Buratinas“ ir „Žvaigždutė“ mokytojų, įstaigoje nedirbančių tėvų bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui ir padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus.  Mokyklos tarybą sudaro 13 narių, iš jų mokytojai: Ilona Dvarionienė, Renata Krasauskienė, Dovilė Dapkuvienė, Agnė Krušinskienė, Jolita Šimkienė, Jūratė Badaukienė, tėvai: Skaistė Norvaišienė, Živilė Bertašienė, Greta Vasiliauskienė, Ieva Biliūnienė, Andrė Budarina, Irena Kačiūnienė, vietos bendruomenės atstovė – Justina Grikštienė. Pradinė mokyklos tarybos narių sudėtis yra pasikeitusi dėl nutrūkusių mokyklos tarybos nario įgaliojimų. Taryba pritaria, teikia siūlymus mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus, išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo, svarsto mokytojų, tėvų, savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenei.

Mokomės visi trys skyriai dirbti kartu ir sieksime, kad įstaigos tarybos veikla sutelktų mokyklos trijų skyrių bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui, tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

 

 

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos tarybos pirmininkė Dovilė Dapkuvienė