Kvietimas susipažinti su pateikta vadovo ataskaita

Kviečiame mokyklos bendruomenę susipažinti su pateikta vadovo ataskaita iki š.m. sausio 30 d.

Peržiūrėti: 2021 m. veiklos ataskaita

Mokyklos tarybai (pirmininkė Dovilė Dapkuvienė) galite teikti siūlymus dėl 2021 m. vadovo veiklos ataskaitos įvertinimo.