Konsultuojanti mokykla LEAN vadybos metodologijos taikyme

2021 m. rugsėjo mėnesį UAB „Efektyvi vadyba“ direktorius Rokas Milovanovas pakvietė Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – Mokyklos) direktorę Neringą Vaičiūtę-Gabalienę pasidalinti Lean vadybos metodų diegimo praktika su Šiaulių miesto penkiais darželiais, kurie savo įstaigose pagal projektą pradėjo taikyti Lean metodologiją. 

2022 m. gegužės mėn. mūsų Mokykla buvo patvirtinta vertinimo agentūros kaip tinkama įstaiga, kuri gali konsultuoti kitas įstaigas Lean metodologijos taikyme. Taip prasidėjo įdomi, prasminga ir vertinga patirtis konsultuojant Šiaulių miesto darželius. Pagal pasirašytą sutartį, konsultacijos buvo teikiamos Šiaulių lopšeliui-darželiui „Coliukė“, Šiaulių lopšeliui-darželiui „Trys nykštukai“, Šiaulių lopšeliui-darželiui „Bangelė“, Šiaulių lopšeliui-darželiui „Vaikystė“ ir Šiaulių lopšeliui-darželiui „Dainelė“. Praktinis Lean metodologijos taikymas vyko su kiekvienu darželiu atskirai, tiek sulaukus jų atstovų mūsų Mokykloje, tiek nuvykus ir į kiekvieną darželį. Šio projekto pabaiga – 2022 m. birželio 21 d. Visokeriopos patirties įgijo ne tik Šiaulių miesto darželiai, bet ir mūsų Mokykla. Su Šiaulių lopšeliu-darželiu „Coliukės“ direktore Eugenija tikime, kad mūsų bendravimas ir bendradarbiavimas nenutrūks ir toliau kalbėsimės ir dalinsimės įvairia patirtimi, kuri skatina darželius ir jų darbuotojus tobulėti ir siekti kiekvieno vaiko asmeninės ūgties.

Lean metodologijos taikymas mūsų Mokykloje prasidėjo, kai pradėjome dalyvauti Akmenės rajono savivaldybės vykdomame projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas), kurio tikslas – LEAN vadybos sistemos pagalba pagerinti savivaldybės institucijų vykdomų funkcijų kokybę, efektyviau tenkinti visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, efektyviau organizuoti savivaldos įstaigų veiklą. Šiame Projekte dalyvavo Akmenės rajono savivaldybė kartu su 13 partnerių, iš jų: 11 švietimo ir neformalaus ugdymo įstaigų ir dvi socialinių paslaugų įstaigos. 2021 m. gegužės 6 d. nuotoliniu būdu įvyko LEAN vadybos sistemos vidinių ekspertų mokymų užbaigimo ir sertifikatų teikimo šventė. Mūsų Mokyklos trys darbuotojos gavo sertifikatus, patvirtinančius, kad yra Lean metodų ekspertės. Džiaugiamės, kad ekspertų sertifikatai sudarė galimybes toliau taikyti Lean metodologiją mūsų Mokykloje ir dalintis patirtimi ne tik savo rajone, bet ir su kitų rajonų darželiais.