Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija

Kovo 30 d. organizuota Akmenės raj. ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Idėjų mugė – efektyvūs ugdymo(si) metodai ir būdai“. Konferenciją organizavo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“. Džiugu, jog šioje konferencijoje savo gerąją patirtimi, sėkmingomis praktinėmis idėjomis pasidalino ir mūsų IKU mokyklos mokytojos. Pristatyti pranešimai: mokytoja Larisa Karpavičienė (skyrius „Atžalynas“)  „Veiklos netradicinėse aplinkose“, vyresnioji mokytoja Daiva Liuberskytė-Šukienė (skyrius „Buratinas“)  „STEAM veiklos su mažiausiais ugdytiniais“, mokytoja metodininkė Rasa Borusevičienė (skyrius „Žvaigždutė“) „Gamtai reikia draugų: aplinkosauginio ir ekologinio ugdymo patirtys ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Ačiū mokytojoms už informatyvius, įdomius, kūrybiškus pranešimus, už pasidalijimą idėjomis ir atradimais!

IKU mokyklos metodininkė

 

Audronė Ruškienė