Edukacinė aplinka – kūrybingas vaiko ugdymas

„Įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją svarbus dėmesys skiriamas ugdymo(si) aplinkai, nuo tradicinių erdvių pereinama prie „klasių be sienų“ (patogios, įvairios paskirties ir lengvai pertvarkomos erdvės, mokyklos patalpų naudojimo įvairovė, „klasės lauke“ ir kitoks mokyklos teritorijos pritaikymas ugdymui), „mokyklų be sienų“. Tokias erdves kuria visa mokyklos bendruomenė, jos yra dinamiškos ir atviros“ (dr. O. Motiejūnaitė).

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius ,,Buratinas“ edukacinę aplinką plėtoja jau antras dešimtmetis. Ši idėja kilo atsilaisvinus įstaigos patalpoms, panaudoti jas vaikų ugdymui, edukacines erdves kurti ne įstaigos viduje, bet ir lauke, kad vaikai turėtų sąlygas visapusiškam lavinimuisi. Lauko edukacinės erdvės per šį laikotarpį ne kartą keitėsi. Vienos sunyko nuo oro sąlygų, kitas keitėme, nes sumanyti yra viena, bet kad jos turėtų ugdomąją vertę, reikia patikrinti, įsijausti į vaiko poreikius, pasiekimų rezultatus. Šiuo metu 10 edukacinių erdvių įrengta skyriaus ,,Buratinas“ vidaus patalpose ir 12 edukacinių erdvių įstaigos teritorijoje.

Įstaiga 2010 m., 2011 m., 2016 m., 2018 m. tapo Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių nugalėtoja. Savo gerąja darbo patirtimi ne kartą dalijomės respublikinėse konferencijose, informaciniuose leidiniuose, Lietuvos pedagogų bendruomenės internetinėse svetainėse. Įstaigos edukacines erdves kuria, jas prižiūri ir atnaujina visa skyriaus ,,Buratinas“ bendruomenė, darbuotojų šeimos nariai, pagalbą teikia socialiniai partneriai.

Vaikams piešti grupės kambaryje ar tapyti „Dailės studijoje“ nėra tas pats. Jie pasijaučia tikrais dailininkais, gali pasižiūrėti į savo darbą ant molberto iš toliau, kuria stovėdami, labiau atverdami savo mažas širdeles meninei raiškai. Šioje erdvėje vaikai eksperimentuoja su spalvomis (rudens spalvos vandenyje, piešimas ant folijos ir kt.), kuria paveikslus iš spalvotų medžių lapų ir žolelių, kuria meninės raiškos darbus rajoniniams ir respublikiniams konkursams.

,,Smaližių virtuvėlėje“ ugdytiniai su savo mokytojomis ruošia tešlą duonai kepti, sausainiams, kūčiukams, spaudžia daržovių, vaisių sultys, gamina sveikuoliškas salotas. Čia ugdomi ne tik maisto ruošimo, bet ir aplinkos pažinimo, matematikos, kalbiniai gebėjimai, išmokstamos sąvokos, ugdosi vaikų mąstymas (skaičiuoja, matuoja, seikėja, pila, plaka, kočioja, minko ir kt.).

,,Mažųjų laboratorijoje“ ugdytiniai eksperimentuoja, tyrinėja, kaip atsiranda balos, kas skęsta, kas plaukia, kas sugeria vandenį, sėja kaktusus iš sėklų ir padarę mini šiltnamius, laukia jų sudykstant. Užsirašo, fiksuoja, fotografuoja, tyrimo eigą reflektuoja piešiniuose.  Bandymo su „ugnikalniu“ metu vaikai įgyja žinių apie kitose šalyse esančius ugnikalnius, kad vanduo prisotintas druskos neleidžia daiktui nuskęsti, vaikai įsitikina panardindami kiaušinį į paprastą ir sūrų vandenį. Eksperimentuodami vaikai samprotauja, mokosi spręsti problemas, diskutuoti, lavina pagrindinius pojūčius, akivaizdžiai mato savo veiklos rezultatus.

Edukacinė erdvė ,,Saulės laikrodis“ plečia vaikų suvokimą, kad laiką matuoja įvairūs laikrodžiai: mechaniniai, elektroniniai, mokomieji, o laiką rodo lauke saulėtą dieną saulės laikrodis. Jo pagalba galima skaičiuoti laiką pagal saulę ir orientuotis laike su saule, o vėjarodės pagalba nustatyti vėjo kryptį, pažinti pasaulio kryptis, mokytis gamtoje ir iš gamtos.

Akmenės rajonas iš kitų Lietuvoje išsiskiria naudingųjų iškasenų įvairove ir gausa, ne veltui miesto pavadinimas susijęs su akmeniu. Rajone kasamos klintys, dolomitas, molis, durpės, žvyras, smėlis. Pažinti gimtąjį kraštą – vienas iš ikimokyklinio ugdymo programos prioritetų. Edukacinė erdvė – klinčių ekspozicija ugdo vaikų gimtojo krašto pažinimą, pilietiškumą, gamtos pajautą.

Edukacinės erdvės, ,,klasės be sienų“ suteikia kūrybinę laisvę mokytojams įgyvendinant ugdymo turinį. Veikla vaikui pateikiama įdomi, patraukli, padedami pamatai naujam startui – sėkmingam mokymuisi mokykloje.

 

Naujosios Akmenės ikimokyklinio

ugdymo mokyklos skyriaus ,,Buratinas“

vedėja Irena Girdvainienė